Eerste kwartaal 2024

Hieronder vindt u het materiaal voor het eerste kwartaal van 2024

Materiaal per zondag

Alles downloaden
07 januari

De doop van Jezus

Marcus 1:9-11

14 januari

Storm op het meer

Marcus 4:35-41

21 januari

Genezing van een bezetene

Marcus 5:1-20

28 januari

Johannes de Doper gedood

Marcus 6:14-29

04 februari

Genezing van een dove en een blinde

Marcus 7:31-37, 8:22-26

11 februari

Petrus belijdt zijn geloof in Christus

Marcus 8:27-9:1

18 februari

Jezus verheerlijkt op de berg

Marcus 9:2-13

25 februari

Heersen of dienen?

Marcus 10:35-43

03 maart

Jezus trekt Jeruzalem binnen

Marcus 11:1-10

13 maart

Wijsheid in meer dan bezit

Spreuken 3:13-20

10 maart

Jezus in Getsemane

Marcus 14:32-43

17 maart

Jezus of Barabbas

Marcus 15:6-15

24 maart

Jezus wordt gekruisigd

Marcus 15;22-41

31 maart

Jezus opgewekt uit de dood

Marcus 16:1-8