Visie & Missie

We vertellen u natuurlijk graag wat wij doen! Onze stichting, Vertel Het Maar, ontwikkelt materiaal voor de kindernevendienst, zondagsschool of kinderkerk.  Dit doen wij, omdat onze stichting een gezamenlijk ideaal heeft. Namelijk om de blijde boodschap van het geloof tot levensbrood op de levensweg van onze kinderen te brengen.

Visie en missie van stichting Vertel Het Maar

Vertel Het Maar wil Christus dienen en Gods werk voor kinderen en jongeren inhoud geven. Daarin heeft de stichting Vertel Het Maar het verlangen dat alle kinderen een persoonlijk geloof ontvangen met Jezus Christus. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen de Bijbel en het Evangelie goed weten toe te passen in het dagelijkse leven. Wij willen dat ons materiaal daarin bijdraagt. Zodat ze weten op te groeien in én deel zijn van een inspirerende kerk. Maar ook het gezin en de school horen hierbij. Zodat ze als volwassenen met een levend geloof de kerk zullen meedragen.

Het is dan ook onze missie om kinderen te helpen om te groeien tot leerlingen van Jezus.


Geschiedenis

Het ontstaan van onze stichting Vertel Het Maar: “We delen hetzelfde ideaal”

In 1994 organiseerden een aantal gereformeerde en hervormde predikanten uit confessionele hoek themadagen voor kinderwerkers. Deze dagen werden zo goed bezocht, dat duidelijk werd dat er veel behoefte was aan goed kindermateriaal voor de kindernevendienst.  Dit enthousiasme was voor ons het startsein om Stichting Vertel Het Maar op te richten. Want vanuit deze vele kinderwerkers was de vraag ons wel duidelijk geworden: er moest passend materiaal voor werkers gecreëerd worden dat aansloot bij ieders aanpak.

Na deze themadagen gingen een aantal gedreven predikanten en kinderwerkers aan de slag. Met als resultaat dat in 1995 het eerste handboek van ‘Vertel Het Maar’ verscheen. Verschillende organisaties staken de helpende hand toe, zoals het Mediahuis uit Amersfoort, de stichting Timotheüs, stichting de Windroos uit Amersfoort en de Internationale Bijbel Bond.

Stichting Vertel Het Maar is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die bijna 1000 gemeenten en groepen van dienst is. Vandaag de dag werken we intensief samen met Stichting Opwekking, die nu verantwoordelijk is voor het werk van Timotheüs en de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO). We kunnen ondertussen wel zeggen dat er een zegen op het vroegere initiatief rust.


Medewerkers

Vrijwilligersorganisatie
“Samen creëren, coördineren en vertellen”

Gegrepen door hetzelfde ideaal om kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar het evangelie van Jezus Christus op een herkenbare en eigentijdse manier mee te geven, werken ruim zestig vrijwilligers, uit vele kerken en groepen, trouw mee. Theologen die de achtergrondinformatie samenstellen, onderwijzers en allerlei andere kinderwerkers die de verhalen schrijven. Er zijn mensen die tekenen en anderen die verwerkingen bedenken. Er is een componist die ons helpt met de liederen en er is een cartoontekenaar. Daarnaast zijn er nog de mensen die al deze activiteiten coördineren.

Het grootste deel van het werk wordt verzorgd door vrijwilligers. Hierdoor kunnen we veel kosteloos doen.


Bestuur

Maak kennis met het bestuur en medewerkers van stichting Vertel Het Maar

Onze stichting is erop gericht om ons gezamenlijke doel te verwezenlijken, namelijk kinderen te helpen om te groeien tot leerlingen van Jezus. Hiervoor is coördinatie, planning en organisatie nodig. Daarom laten we u graag kennis maken met het bestuur van onze stichting. Heeft u opmerkingen, mooie ideeën of wilt u meedenken over de manier van vertellen en verwerken? Dan horen wij dat graag. U kunt u altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@vertelhetmaar.nl


Bestuur en Hoofdredacteur

Ds. Arend-Wim Estié

Voorzitter

Ds. Anja van Geerenstein

Secretaris

info@vertelhetmaar.nl

Ds. Dick Westerneng

Hoofdredacteur