Alle voordelen op een rijtje

  • Voor iedere zondag bijbelmateriaal, bestaande uit bijbelverhalen en –verwerkingen en liedsuggesties met achtergrondinformatie, thema’s en doelen.
  • Meerdere leeftijdsniveau’s – kleuters, midden- en bovenbouw, en jongeren
  • Bijbelgetrouw – Stichting Vertel Het Maar gaat uit van God’s Woord als gezaghebbend voor ons leven.
  • Verdiepend – In 2 á 3 jaar gaan wij de hele bijbel door. Niet alleen bekende teksten komen aan bod, maar ook minder bekende of ‘minder makkelijke’ teksten, het wordt allemaal op het niveau van kinderen aangeboden.
  • Actueel – Alle verhalen en – verwerkingen worden opnieuw geschreven en ontwikkeld.
  • Verbonden met de kerken – Stichting Vertel Het Maar sluit aan bij ‘In Orde’, het Oecumenisch rooster en volgt de gang van het kerkelijk jaar.
  • Digitaal – Al het materiaal staat op de website en kan door leden worden gedownload. Zo kan iedere kinderwerker op ieder moment dat hij/zij dat wil zijn/haar zondag voorbereiden.
  • Gratis projecten met Kerst- Pasen en Pinksteren. In een project werken wij vanuit een thema. Naast de bijbelvertellingen en verwerkingen, bestaat het uit een projectverbeelding, themalied, kindermomenten en een powerpointpresentatie. De projectverbeelding is een creatieve verbeelding van het projectthema, dat voorin in de kerk kan worden geplaatst.