Pinksterproject 2023 online

Vertel het Maar Pinksterproject 2023: Leven door Gods verbinding 

Projectverbeelding: Op een ondergrond komt een grote papieren cirkel te hangen met erboven de projecttitel. In het midden een element dat centraal staat. Elke week worden er rondom papieren figuren geplaatst, telkens op een andere manier, de hoeveelheid poppetjes kan variëren, elk kind kan bijvoorbeeld een poppetje toevoegen.

  1. 14 MEI Leef je geloof: leef en beleef je christen zijn in en buiten de kerk, de figuren staan zowel gericht op de kerk als op de wereld daarbuiten.
  2. 18 MEI Door Hem is er toekomst: figuren in verschillende houdingen gericht op het kruis, telkens opnieuw mogen we weten dat Gods liefde alles overwint. Liefde en lijden kunnen hand in hand gaan.
  3. 21 MEI Volhouden door Hem: volhouden kan ons moe maken, daarom een kringvorm met zittende figuren, we steunen elkaar en zijn gericht op Jezus, de brug in ons leven naar God.
  4. 28 MEI In zijn naam samen: kringvorm met figuren die door de handen met elkaar zijn verbonden, in het midden de duif, teken van de Heilige Geest omgeven door tongen als van vuur, God verbindt ons door de Heilige Geest aan Hem en elkaar.

 

Zodra het project helemaal klaar is, met uitwerkingen en al, zal de titel vooraankondiging veranderd worden in Pinksterproject 2023 en kunt u alle bestanden die nodig zijn voor dit project vinden onder het kopje Projecten