Materiaal tweede kwartaal 2020

In verband met Corona wordt al het materiaal voor het tweede kwartaal gratis beschikbaar gesteld voor gebruik thuis. Het is daarom vrij te downloaden en te gebruiken tijdens deze crisis.

 

In de eerste vijf zondagen na Pasen lezen we uit Exodus, waar de Heer het volk door de woestijn leidt. Hij geeft de Israëlieten water en voedsel en beschermt hen tegen Amalek. Het volk Israël leert hoe heilig God is en leert zijn geboden.

In het Pinksterproject (vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren) beloofd God vreugde.

Na Pinksteren gaan we verder met het boek Exodus. In de lange woestijnreis vernieuwd en verdiept God zijn verbond met Israël. God kan niet gezien worden in een beeld, maar Hij laat zich zien in zijn majesteit.

 

Kindermoment

In deze Corona-tijd proberen wij voor elke zondag een kindermoment beschikbaar te hebben, zodat deze thuis bekeken kan worden. De kindermomenten worden gepubliceerd op ons YouTube-kanaal. Deze vind u hier:

https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg?

 

Materiaal per zondag

Alles downloaden
19 april

Israël komt in Mara en Elim

Exodus 15:22-16:27

26 april

God geeft zijn volk manna

Exodus 16:1-17:7

03 mei

Israël vecht tegen Amalek

Exodus 17:8-16

10 mei

De HEER is een heilig God

Exodus 19

17 mei

Leven naar Gods geboden

Exodus 20

21 mei

Jezus gaat weg, maar komt eens terug

Johannes 16:16-24

24 mei

Jezus bidt voor ons

Johannes 17:1-13

31 mei

Petrus maakt duidelijk wie Jezus is

Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40

07 juni

God vernieuwt zijn verbond met Israël

Exodus 24:1-8

14 juni

De ark in de tabernakel

Exodus 25:10-22 en 26:31-37

21 juni

Israël maakt een gouden kalf

Exodus 32

28 juni

God toont zijn heiligheid

Exodus 33:12-23 en 40:34-38