Materiaal tweede kwartaal 2019

We beginnen met de verhalen van Abram. We volgens zijn vertrek naar het beloofde land  en lezen over het verbond, dat God met hem sluit.

In Johannes lezen we over het nieuwe leven met Jezus en wat dat met ons doet.

Het pinksterproject heeft als thema: Aangeraakt door Gods Geest.