Materiaal eerste kwartaal 2019

We beginnen met twee verhalen uit Matteüs over geloof.

In het boek Esther zien we hoe dit vertrouwen in God handen en voeten krijgt tijdens de ballingschap.

Tijdens het paasproject volgen wij het lijdensverhaal in Lucas.

Het paasproject heeft als thema: God kiest, God Redt … Kies jij ook?