Materiaal derde kwartaal 2018

We starten in dit kwartaal met de behandeling van Paulus' brief aan de Efeziërs.

Daarna komen de verhalen van Daniël, ten tijde van de ballingschap van het joodse volk, aan bod.