1e Kwartaal 2022

Simon en Natanaël worden leerling van Jezus. Hiermee sluiten wij het kerstevangelie af. We gaan verder in de geschiedenis van de aartsvaders. In Genesis lezen wij over Jozef in Egypte. Gods wonderbare zorg voor zijn volk beloofd aan Abraham. God brengt mensen samen. In de lijdenstijd lezen we uit het evangelie naar Johannes. We zien, dat Jezus zich volledig dienstbaar openstelt. Hij wil dienen tot zijn laatste adem aan het kruis. Maar daarna blijkt Hij de levende.