Creatieve vrijwilligers gezocht!

Stichting Vertel Het Maar is een vrijwilligersorganisatie die materialen ontwikkelt voor kindernevendiensten. Duizenden kinderen maken hier elke zondag gebruik van.

Stichting Vertel Het Maar zoekt enthousiaste en creatieve medewerkers voor het maken van verwerkingen.

Wat houdt je taak in?

  • Per kwartaal maak je een aantal verwerkingen bij de Bijbelverhalen.  Te denken valt aan knutselbladen en/of puzzelbladen, maar ook andere vormen zoals drama, film, computeractiviteiten, quizzen, spelvormen, Bijbelstudies, gesprekken enzovoort.
  • De verwerkingen hebben als doel dat de kinderen de Bijbelverhalen beter begrijpen en onthouden.

Gevraagd profiel

  • Jij stemt in met de missie en visie van Stichting Vertel Het Maar
  • Jij kunt je verbinden met onze christelijke achterban
  • Bij voorkeur heb je enige ervaring met met kerkelijk kinderwerk.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kan je mailen naar: info@vertelhetmaar.nl