Rooster – 2024

VERTEL HET MAAR ROOSTER 2024

 

1e kwartaal

Bijbelgedeelte                               Omschrijving

7 januari Marcus 1:9-11 De doop van Jezus
14 januari Marcus 4:35-41 Storm op het meer
21 januari Marcus 5:1-20 Genezing van een bezetene
28 januari Marcus 6:14-29 Johannes de Doper gedood
4 februari Marcus 7:31-37, 8:22-26 Genezing van een dove en blinde
PAASPROJECT:
11 februari L1 Marcus 8:27-9:1 Petrus belijdt zijn geloof in Christus
18 februari L2 Marcus 9:2-13 Jezus verheerlijkt op de berg
25 februari L3 Marcus 10:35-43 Heersen of dienen?
3 maart L4 Marcus 11:1-10 Jezus trekt Jeruzalem binnen
6 maart (biddag) Spreuken 3:13-20 Wijsheid is meer dan bezit
10 maart L5 Marcus 14:32-43 Jezus in Getsemane
17 maart L6 Marcus 15: 6-15 Jezus of Barabbas
24 maart L7 Marcus 15:22-41 Jezus wordt gekruisigd
31 maart (Pasen) Marcus 16:1-8 Jezus opgewekt uit de dood

 

 

2e kwartaal

 

7 april Jona 1 Jona vlucht voor God
14 april Jona 2 Jona wordt gered door God
21 april Jona 3 Jona vertelt Gods boodschap in Ninevé
28 april Jona 4 God spaart ook Ninevé
PINKSTERPROJECT:
5 mei Johannes 13:31-35,

15:9-17

Elkaar liefhebben in het spoor van Jezus
9 mei (hemelv) Johannes 14: 1-14 Jezus gaat voor ons uit naar de hemel
12 mei Johannes 14:15-31 Niet alleen zonder Jezus in ons midden
19 mei (Pinkst) Johannes 15:1-8 Door de Geest verbonden met Jezus
26 mei Genesis 1: 1-12 God schept de aarde uit de chaos
2 juni Genesis 1:13-31 Dieren en mensen in Gods schepping
9 juni Genesis 2: 8-25 Adam en Eva samen gelukkig in het paradijs
16 juni Genesis 3 De eerste zonde
23 juni Genesis 4:1-16, 25-26 Kaïn en Abel
30 juni Genesis 4:17-24, 5:21-24 Lamech en Henoch

 

 

 

3e kwartaal

Bijbelgedeelte                                             Omschrijving

7 juli Genesis 6:5-7:9 Noach bouwt een ark
14 juli Genesis 7:10-9:17 De zondvloed
21 juli Genesis 11 De toren in Babel
28 juli 2 Koningen2:19-25 Vragen om hulp of spotten
4 augustus 2 Koningen 4:1-7 De olie van de weduwe
11 augustus 2 Koningen 4:8-37 De Sunamitische vrouw
18 augustus 2 Koningen 4:38-44 Dood in de pot en spijziging
25 augustus 2 Koningen 5 Genezing van Naäman
1 september 2 Koningen 6: 8-23 Eliza in de oorlog tegen Aram
8 september 2 Koningen 12 Joas wordt Koning over Juda
15 september 2 Koningen 20 Hizkia’s genezing
22 september 2 Koningen 22-23 De hervorming van Josia
29 september 2 Koningen 24:18-25:17 Juda en de tempel tenonder

 

 

4e kwartaal

 

6 oktober Daniël 1 Daniël in Babylon
13 oktober Daniël 2 De droom van Nebukadnessar
20 oktober Daniël 3 De vrienden van Daniël buigen niet
27 oktober Daniël 4 Nebukadnessar gestraft voor zijn hoogmoed
3 november Daniël 5 Vreemde woorden op de muur
6 november (dankdag) Spreuken 8: 22-36 Wijsheid in de schepping
10 november Daniël 6 Daniël in de leeuwenkuil
17 november Daniël 7:1-14 Wachten op de Redder
24 november Daniël 12:1-4 en Openbaring 21: 1-7 Wachten op de grote toekomst
KERSTPROJECT: WIE IS JEZUS?
1 december Johannes 1:29-34 Jezus is het Lam van God
8 december Johannes 2:1-12 Jezus geeft vreugde
15 december Johannes 5: 1-18 Jezus geneest
22 december Matteüs 1:18-25 Jezus is Gods Zoon
25 december (Kerst) Johannes 10:11-18 en Lucas 2:8-15 Jezus is de goede Herder
29 december Matteüs 2:19-23 Jezus keert terug in Nazaret