Rooster – 2023

1e kwartaal

Bijbelgedeelte                                 Omschrijving

1 januari Lucas 2: 22-39 Simeon en Anna ontmoeten Jezus
8 januari Lucas 2: 40-52 Jezus, twaalf jaar oud, in de tempel
15 januari 1 Koningen 16:29-17:6 Achab en Elia
22 januari 1 Koningen 17:7-24 Elia bij de weduwe in Sarefat
29 januari 1 Koningen 18 Elia offert op de Karmel
5 februari 1 Koningen 19 Elia op de Horeb
12 februari 1 Koningen 21 Achab neemt Nabot zijn wijngaard af
PAASPROJECT:
19 februari L1 Exodus 1 God ziet de nood van zijn volk
26 februari L2 Exodus 2:1-10 God geeft en redt Mozes
5 maart L3 Exodus 2:11-25 Mozes moet vluchten naar Midjan
8 maart (Biddag) Psalm 121 God gaat altijd mee
12 maart  L4 Exodus 3:1- 4:17 Mozes wordt door God geroepen
19 maart L5 Exodus 7-10 De farao buigt niet voor God
26 maart L6 Exodus 11 De laatste plaag voor Egypte
2 april L6 Exodus 12 Het Pesachfeest en de uittocht
9 april (Pasen) Exodus 14 God bevrijdt zijn volk door de zee

 

 

2e kwartaal

 

16 april 1 Petrus 1:13-25 Leven in ontzag voor de levende Heer
23 april 1 Petrus 2:1-10 Samen kerk van de levende Heer
30 april 1 Petrus 2:11-25 Leven als vrije mensen
7 mei 1 Petrus 3:1-13 Man en vrouw in Gods schepping
PINKSTERPROJECT:
14 mei 1 Petrus 3:14-22 Lijden om het goede dat je doet
18 mei (Hemelv) 1 Petrus 5:8-11 Jezus regeert, ook als wij lijden
21 mei 1 Petrus 4:1-11 Houd vol om in Jezus’ naam het goede te doen
28 mei (Pinkster) 1 Petrus 5:1-14 Ook jij hebt de kerk nodig
4 juni Jozua 1 Jozua volgt Mozes op
11juni Jozua 2 Spionnen in Jericho
18 juni Jozua 3-4 Israël trekt door de Jordaan
25 juni Jozua 5:1-12 Feest voor de HEER in het beloofde land

 

 

 

3e kwartaal

Bijbelgedeelte                                                 Omschrijving

2 juli Jozua 5:13-6:27 De HEER verslaat Jericho
9 juli Jozua 7-8 Achan steelt van God
16 juli Jozua 9 De Chiwwieten bedriegen Jozua
23 juli Jozua 10:1-28 Gevechten bij Gibeon
30 juli Jozua 23-24: 31 Terugkijken en vooruitkijken in Sichem
6 augustus Handelingen 12:1-19 De bevrijding van Petrus
13 augustus Handelingen 13:1-12 Paulus op Cyprus
20 augustus Handelingen 13:50-14:18 Misverstand over een wonder
27 augustus Handelingen 16: 1-18 Paulus naar Europa
3 september Handelingen 16:19-40 Paulus in de gevangenis van Filippi
10 september Handelingen 17: 16-34 Paulus in Athene
17 september Handelingen 19:23-40 Onrust in Efeze
24 september Handelingen 20 Paulus en Eutychus

 

 

4e kwartaal

 

1 oktober Rechters 4 Debora en Barak
8 oktober Rechters 6 Gideon geroepen tot rechter
15 oktober Rechters 7 Gideon  verslaat de Midianieten
22 oktober Matteüs 9:18-26 Het dochtertje van Jaïrus
29 oktober Matteüs 12:9-21 Jezus komt op voor zwakke mensen
1 november (dank) Psalm 134 God zegent zijn kinderen
5 november Matteüs 13:1-9 en 18-23 De gelijkenis van de zaaier
12 november Matteüs 19:16-26 De rijke jongen
19 november Matteüs 22:1-14 De gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal
26 november Matteüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten
KERSTPROJECT:
3 december Jesaja 8:23-9:6 De Messias opnieuw beloofd
10 december Jesaja 11:1-10 De Messias brengt de vrede
17 december Jesaja 40:1-11 De Messias verlost zijn volk
24 december Jesaja 61 De Messias verandert alles
25 december (Ker) Johannes 1:1-14 Gods Woord wordt mens
31 december Matteüs 2:1-12 De wijzen komen Jezus eren