Rooster – 2022

Datum Bijbelgedeelte Omschrijving
02 januari Johannes 1:35-52 Simon en Natanaël worden leerling van Jezus
09 januari Genesis 37 Jozef verkocht als slaaf
16 januari Genesis 39 Jozef en de vrouw van Potifar
23 januari Genesis 40 De dromen van de schenker en de bakker
30 januari Genesis 41 De droom van de farao
06 februari Genesis 42 Jozefs broers halen graag in Egypte
13 februari Genesis 43-44 Benjamin gaat mee naar Egypte
20 februari Genesis 45:1-36:7 Jozef herenigd met zijn broers en vader
PAASPROJECT: JEZUS MAAKT HET VERSCHIL
27 februari Johannes 11:45-57 Kajafas bedenkt het plan om Jezus te doden
06 maart Johannes 13:1-20 Jezus wast de voeten van zijn discipelen
Biddag
09 maart Johannes 15:9-17 Bidden en vruchtdragen
13 maart Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en ondervraagd
20 maart Johannes 18:12-27 Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort
27 maart Johannes 19:1-16a Pilatus laat Jezus kruisigen
03 april Johannes 19:16b-27 De Koning van de Joden aan het kruis
10 april Johannes 19:28-42 Jezus sterft en wordt begraven
17 april Johannes 20:1-18 Jezus leeft
24 april Johannes 20:19-29 Jezus verschijnt aan zijn leerlingen
01 mei Rechters 13 Simsons geboorte aangekondigd
08 mei Rechters 14 Simson trouwt met een Filistijnse vrouw
15 mei Rechters 15 Simson doodt veel Filistijnen
22 mei Rechters 16 Simson en Delila
PINKSTERPROJECT
26 mei Handelingen 1:1-11 Jezus gaat naar de hemel (Hemelvaart)
29 mei Handelingen 1:12-26 Er zijn weer twaalf discipelen
05 juni Handelingen 2:1-40 De Heilige Geest vervult de discipelen (Pinksteren)
12 juni Handelingen 3:1-10 De discipelen genezen een verlamde man
19 juni Handelingen 4:1-22 De Joodse leiders ondervragen de apostelen
26 juni Handelingen 5:1-11 Ananias en Saffira
03 juli Handelingen 6-7 Stefanus wordt martelaar
10 juli Handelingen 8:26-40 Een Ethiopiër wil Jezus volgen
17 juli Handelingen 9:1-11 Saulus door Jezus geroepen
24 juli Handelingen 9:32-43 Petrus bij Eneas en Dorcas
31 juli Handelingen 10 Ook Cornelius moet het Evangelie horen
07 augustus 2 Samuël 5:1-16 David als koning in Jeruzalem
14 augustus 2 Samuël 6:1-23 De ark van God in Jeruzalem gebracht
21 augustus 2 Samuël 9:1-13 David ontfermt zich over Mefiboset
28 augustus 2 Samuël 11 David en Batseba
04 september 2 Samuël 12:1-25 Natan roept David en Batseba tot de orde
11 september 2 Samuël 15:1-16:14 Absalom pleegt een staatsgreep
18 september 2 Samuël 16:15-17:29 Absalom komt ten val
25 september 2 Samuël 18-19 David keert terug in Jeruzalem
02 oktober Lucas 14:15-24 Uitnodiging voor het feestmaal
09 oktober Lucas 15:1-10 Zoeken naar een verloren schaap en een munt
16 oktober Lucas 15:11-32 Zoeken naar verloren zonen
23 oktober Lucas 16:1-8 De gelijkenis van de rentmeester
30 oktober Lucas 16:19-31 De gelijkenis van de rijke man en Lazarus
Dankdag
03 november Lucas 17:11-19 De dankbaarheid van een genezen melaatse
06 november Lucas 18:1-8 De gelijkenis van de corrupte rechter
13 november Lucas 18:9-14 De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar
20 november Lucas 19:1-10 Zacheüs ontmoet Jezus
KERSTPROJECT
27 november Lucas 1:5-25 Zacharias opgeschrikt tijdens zijn werk
04 december Lucas 1:26-38 Maria opgeschrikt uit haar toekomstplannen
11 december Lucas 1:39-56 Maria en Elisabeth vinden rust in hun geloof
18 december Lucas 1:57-80 Johannes bewijst Gods blijde boodschap
25 december Lucas 2:1-20 God stelt ons gerust: Jezus is geboren