Rooster – 2021

Datum Bijbelgedeelte Omschrijving
03 januari Marcus 1: 1-8 Johannes de Doper
10 januari Marcus 1:21-28 Jezus is sterker dan een onreine geest
17 januari Marcus 1:29-39 Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus
24 januari Marcus 1:40-45 Jezus geneest iemand met huidvraat
31 januari Marcus 2:1-12 Een verlamde en vier gelovige vrienden
07 februari Marcus 2:23-28 Aren plukken op de sabbat
Paasproject: Ik ben…
14 februari Johannes 4:1-30 Ik ben het water dat leven geeft
21 februari Johannes 6:32-40 Ik ben het brood dat leven geeft
28 februari Johannes 8:12-20 Ik ben het licht voor de wereld
07 maart Johannes 10:11-21 Ik ben de goede Herder
10 maart Psalm 23 De Heer is mijn Herder
14 maart Johannes 14:1-13 Ik ben de weg, de waarheid en het leven
21 maart Johannes 15:1-8 Ik ben de ware wijnstok
28 maart Johannes 11 Ik ben de opstanding en het leven
04 april Johannes 20:1-18 Jezus opgewekt uit de dood
11 april Johannes 20:24-31 Tomas ontmoet Jezus
18 april Johannes 21:1-14 Een maaltijd met de levende Heer
25 april Johannes 21:15-23 Petrus mag apostel van Christus zijn
02 mei Handelingen 12:5-19 Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd
Pinksterproject: Ik beloof vreugde
09 mei 2 Koningen 2:1-18 De hemelvaart van Elia
12 mei Johannes 16:16-24 Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug
16 mei Johannes 17:1-13 Jezus bidt voor ons
23 mei Handelingen 2:1-13 De Geest vervult gelovigen
30 mei Genesis 16 De geboorte van Ismaël
06 juni Genesis 17 Verbond tussen God en Abraham
13 juni Genesis 18: 1-15 God belooft opnieuw Abram een zoon
20 juni Genesis 18: 16-33 Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
27 juni Genesis 19 Lot wordt gered uit Sodom
04 juli Jakobus 1:1-2 en 12-18 Volhouden in je geloof
11 juli Jakobus 1:19-27 Wat je gelooft moet je doen
18 juli Jakobus 3:1-12 en 4:11-12 Let goed op wat je zegt
25 juli Jakobus 4:13-17 en 5:12 Afhankelijk van God
01 augustus Hooglied 1:1-8 Ik hou van de Bruidegom
08 augustus Hooglied 2:8-17 De Bruidegom komt terug
15 augustus Hooglied 3:1-11 De Bruidegom is niet hier
22 augustus Hooglied 4:16-5:1 De Bruidegom houdt van ons
29 augustus Genesis 21:1-7 Isaak wordt geboren
05 september Genesis 21:8-21 Hagar en Ismaël weggestuurd
12 september Genesis 22 Abrahams geloof op de proef gesteld
19 september Genesis 24 Isaak krijgt Rebekka als vrouw
26 september Genesis 25:19-34 Jakob en Esau
03 oktober Genesis 27:1-40 Jakob bedriegt zijn vader
10 oktober Genesis 27:41-28:22 Jakob vlucht naar Charan
17 oktober Zacharia 1:1-17 Het visioen van de paarden
24 oktober Zacharia 2:1-5 Het visioen van horens en de smeden
31 oktober Zacharia 3:1-10 Het visioen van der hogepriester
03 november Zacharia 4 Het visioen van de lampenstandaard
07 november Zacharia 5:5-11 Het visioen van de vrouw in het meelvat
14 november Zacharia 6:1-8 Het visioen van de strijdwagens
21 november Zacharia 6:9-15 De tempel wordt herbouwd
Kertsproject: Uitgekozen om te geven
28 november Ruth 1 Ruth komt in Kanaän
05 december Ruth 2 Ruth en Boaz ontmoeten elkaar
12 december Ruth 3 Ruth zoekt Gods hulp
19 december Ruth 4 God zegent Ruth en Boaz
25 december Lucas 2:1-20 De grote Zoon van Ruth geboren
26 december Filippenzen 2: 5-11 Jezus is de grote Obed