Rooster – 2020

Datum Bijbelgedeelte Omschrijving
05 januari Matteüs 2:1-12 Magiërs uit het Oosten bezoeken Jezus
12 januari Matteüs 3:13-17 Jezus laat zich dopen
19 januari Matteüs 4:12-22 Jezus roept zijn eerste discipelen
26 januari Ezra 1-3:7 De ballingen mogen terug naar hun land
02 februari Ezra 3-4 Verzet tegen de herbouw van de tempel
09 februari Ezra 5-6 Haggaï en Zacharia en de voltooing van de tempel
16 februari Ezra 7-10 Ezra vraagt trouw aan Gods geboden
Paasproject
23 februari Matteüs 21:1-11 De intocht van Jezus in Jeruzalem
01 maart Matteüs 21:12-17 Jezus veegt het tempelplein schoon
08 maart Matteüs 26:1-16 Boze Farizeeën en een dankbare vrouw
11 maart Mt. 6:19-23 Wat is echt belangrijk?
15 maart Matteüs 26:57-68 Jezus veroordeeld door de Joodse Raad
22 maart Matteüs 27:11-14 en 19-26 Pilatus spreekt geen recht
29 maart Matteüs 27:33-44 Jezus aan het kruis bespot
05 april Matteüs 27:45-56 en 62-66 Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt
12 april Matteüs 28:1-10 Jezus opgestaan uit de dood
19 april Exodus 15:22-16:27 Israël komt in Mara en Elim
26 april Exodus 16:1-17:7 God geeft zijn volk manna
03 mei Exodus 17:8-16 Israël vecht tegen Amalek
10 mei Exodus 19 De HEER is een heilig God
Pinksterproject
17 mei Exodus 20 Leven naar Gods geboden
21 mei Johannes 16:16-24 Jezus gaat weg, maar komt eens terug
24 mei Johannes 17:1-13 Jezus bidt voor ons
31 mei Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40 Petrus maakt duidelijk wie Jezus is
07 juni Exodus 24:1-8 God vernieuwt zijn verbond met Israël
14 juni Exodus 25:10-22 en 26:31-37 De ark in de tabernakel
21 juni Exodus 32 Israël maakt een gouden kalf
28 juni Exodus 33:12-23 en 40:34-38 God toont zijn heiligheid
05 juli Matteüs 11-25-30 Jezus geeft ons rust
12 juli Matteüs 13:1-9 Gelijkenis van de ingezaaide akker
19 juli Matteüs 13:24-36 Gelijkenis van het onkruid tussen het koren
26 juli Matteüs 13: 44-52 Gelijkenissen van parel en sleepnet
02 augustus Matteüs 14:13-21 Jezus voedt vijfduizend man
09 augustus Matteüs 14:22-33 Jezus in de storm op het meer
16 augustus Matteüs 15:21-28 Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus
23 augustus 1 Samuël 17 David verslaat Goliat
30 augustus 1 Samuël 18 Saul wordt bang voor David
06 september 1 Samuël 19 David moet vluchten voor Saul
13 september 1 Samuël 20 David en Jonatan
20 september 1 Samuël 21 David geholpen door Abimelech
27 september 1 Samuël 24 David neemt geen wraak
04 oktober 1 Samuël 25 David, Nabal en Abigaïl
11 oktober 1 Samuël 31 Saul gedood door de Filistijnen
18 oktober Mt. 18:21-35 De ander vergeven omdat God jou vergeeft
25 oktober Mt. 19:16-30 De rijke jongeman
01 november Mt. 21:28-32 Twee heel verschillende zonen
04 november Mt. 20:1-16 Iedereen krijgt een rechtvaardig loon
08 november Mt. 21:33-46 Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen
15 november Mt. 25:1-13 Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom
22 november Mt. 25:31-46 Wie hoort bij de Mensenzoon?
Kerstproject: Ik ben een engel van God
29 november Lucas 1:5-25 Een engel bij Zacharias
06 december Lucas 1:26-38 Een engel bij Maria
13 december Matteüs 1:18-25 Een engel bij Jozef
20 december Hebreeën 1:1-7 en 13-14 (Extra tekst Joh. 1:14) Jezus is grootser dan de engelen
25 december Lucas 2:1-14 Engelen in Betlehem
27 december Matteüs 2:13-23 Jezus’ vlucht naar Egypte