Rooster – 2019

Datum Bijbelgedeelte Omschrijving
06 januari Matteüs 5:1-12 Wie zijn gelovig?
13 januari Matteüs 6: 1-8 Gelovig zonder opsmuk
20 januari Ester 1 Koningin Vast weggestuurd
27 januari Ester 2:1-18 Ester, de nieuwe koningin
03 februari Ester 2:19-3:15 Trouwe Mordechai en jaloerse Haman
10 februari Ester 4 Ester moet haar volk redden
17 februari Ester 5:1-6:11 Ester gaat naar de koning
24 februari Ester 7:1-8:2 Haman wordt gestraft
Paasproject: God kiest, God redt…Kies jij ook?
03 maart Lucas 15:11-32 Gelijkenis van de verloren zoon
10 maart Lucas 18:18-34 De rijke jongen
13 maart Matteüs 6:25-34 Geen paniek, God zorgt voor ons
17 maart Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen in Getsemane
24 maart Lucas 22:54-62 Petrus wil Jezus niet meer kennen
31 maart Lucas 23:1-25 Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas)
07 april Lucas 23:26-32 Simon van Cyrene
14 april Lucas 23:33-53 Jezus gestorven en begraven
21 april Lucas 24:1-10 Jezus is opgewekt
28 april Genesis 12 Abram door God geroepen
05 mei Genesis 13 Abram en Lot gaan uit elkaar
12 mei Genesis 14 Abram bevrijdt Lot
19 mei Genesis 15 God sluit een verbond met Abram
Pinksterproject over Johannes 14 en 15
26 mei Johannes 14:15-31 Een andere Trooster dan Jezus
30 mei Johannes 15:1-8 Een vruchtbaar leven door Jezus
02 juni Johannes 15:18-27 Gehaat vanwege Jezus
09 juni Johannes 20:19-23/Handelingen 2 Getuigen van Jezus
16 juni Johannes 3:1-21 Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16)
23 juni Lucas 8:26-39 De demonen verliezen de strijd
30 juni Lucas 9:51-62 Jezus volgen
07 juli Lucas 10:1-20 Jezus stuurt 72 leerlingen op pad
14 juli Lucas 10:25-37 Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
21 juli Lucas 10:38-42 Jezus bij Marta en Maria
28 juli Lucas 11:1-13 Bidden tot een liefdevolle God
04 augustus Lucas 12:13-21 Echte rijkdom
11 augustus Kolossenzen 1:1-14 Een geloof dat groeien kan
18 augustus Kolossenzen 1:24-2:3 Lijden voor Christus
25 augustus Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4 Met Christus gestorven en opgestaan
01 september Kolossenzen 3:5-17 Een nieuw leven door Christus
08 september Kolossenzen 3:18-4:6 Christen zijn in een niet-christelijke wereld
15 september 1 Samuël 1:1-2:10 De geboorte van Samuël
22 september 1 Samuël 2:11-36 Eli’s zonen leven slecht
29 september 1 Samuël 3 De HEER roept Samuël
06 oktober 1 Samuël 4 De Filistijnen veroveren de ark van de HEER
13 oktober 1 Samuël 5 De Ark bij de Filistijnen
20 oktober 1 Samuël 6 De Ark komt terug naar Israël
27 oktober 1 Samuël 9-10 Saul gezalfd tot koning
03 november 1 Samuël 11 Saul bevrijdt Jabes
06 november 2 Johannes Een dankbare gemeente in Christus
10 november 1 Samuël 13 Saul wordt ongehoorzaam
17 november 1 Samuël 14 Jonatan vertrouwt op de HEER
24 november 1 Samuël 16 David gezalfd tot koning
Kerstproject: God belooft de Vredekoning
01 december Micha 4:1-8 De HEER is koning op de Sion
08 december Micha 2:6-13 Het volk van de HEER
15 december Micha 6:1-8 De gerechtigheid van de HEER
22 december Micha 7:1-7 en 18-20 Gods trouw aan zondige mensen
25 december Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-7 De Messias komt
29 december Lucas 2:33-40 Simeon en Hanna ontmoeten Jezus