Rooster – 2018

Datum Bijbelgedeelte Omschrijving
07 januari Marcus 1:9-13 Jezus wordt (gedoopt) en verzocht
14 januari Marcus 1:32-39 Jezus bidt
21 januari Marcus 2:13-17 Jezus roept Levi
28 januari Marcus 3:1-6 Jezus geneest een verschrompelde hand
04 februari Marcus 4:26-34 Jezus predikt het Koninkrijk
Paasproject: De nieuwe schepping
11 februari Johannes 1:1-18 Jezus brengt goedheid en waarheid
18 februari Marcus 6:14-29 De dood van Johannes de Doper
25 februari Marcus 9:2-10 Jezus verheerlijkt op de berg
04 maart Johannes 2:13-22 Jezus reinigt de tempel
07 februari Psalm 8 Loof God om zijn schepping (Biddag)
11 maart Johannes 6:1-15 Jezus geeft duizenden mensen te eten
18 maart Johannes 12:20-33 Jezus legt zijn sterven uit
25 maart Johannes 12:12-19 Jezus trekt als koning Jeruzalem binnen
01 april Johannes 20:1-10 Genesis 1:1-5 Het wordt licht: Jezus leeft
08 april Genesis 2:4b-25 De mens in Gods schepping
15 april Genesis 3: 1-14 De eerste zonde
22 april Genesis 4:1-16 Kaïn en Abel
29 april Genesis 6:5-22 Gods opdracht aan Noach
06 mei Genesis 8:1-9:17 Gods verbond met de mens
Pinksterproject: Met Jezus in de wolken
10 mei Psalm 77 De machtige God is trouw (Hemelvaart)
13 mei Genesis 11:1-10 Spraakverwarring in Babel
20 mei Handelingen 2 Spreken over God (Pinksteren)
27 mei Job 1 Job verliest alles
03 juni Job 2 Jobs vrienden zitten stil bij hem
10 juni Job 3 Job vervloekt zijn geboortedag
17 juni Job 40 Job tot de orde geroepen
24 juni Job 42 Job doet boete en wordt gezegend
01 juli Efeziërs 1:1-14 Dankbare kinderen van God
08 juli Efeziërs 1:15-23 Gods kerk
15 juli Efeziërs 2:1-10 We leven in Christus
22 juli Efeziërs 2:11-22 Israël en de volken samen in Christus
29 juli Efeziërs 3:14-21 God doet meer dan wij kunnen bidden
05 augustus Efeziërs 4:17-32 Leven voor Christus
12 augustus Efeziërs 6:10-20 Gods wapens voor ons
19 augustus Daniël 1 Gelovige vrienden ver weg van huis
26 augustus Daniël 2 De droom van Nebukadnessar
02 september Daniël 3 Nebukadnessar wil aanbeden worden
09 september Daniël 4 Nebukadnessar verstoten door de mensen
16 september Daniël 5 Feest tot de ondergang
23 september Daniël 6 Daniël blijft bidden
30 september Daniël 7:1-14 Visioen van de vier dieren
07 oktober Openbaring 1:9-20 Ik ben de eerste en de laatste
14 oktober Openbaring 5:6-14 Christus opent de boekrol
21 oktober Openbaring 7:9-17 Christus brengt de gelovigen Thuis
28 oktober Openbaring 10:1-11 De geopende boekrol
04 november Openbaring 12:1-18 De satan bedreigt Jezus en zijn kerk
07 november Psalm 145 God geeft ons voedsel (Dankdag)
11 november Openbaring 18 Babel gestraft voor haar zonde
18 november Openbaring 19:1-10 God eren bij het bruiloftsmaal
25 november Openbaring 21:1-21 Gods nieuwe schepping
Kerstproject: Lichtdragers van God
02 december Lucas 1:5-25 Aankondiging van de geboorte van Johannes
09 december Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus
16 december Lucas 1:39-56 Maria bij Elisabeth
23 december Lucas 1:57-80 De geboorte van Johannes
25 december Lucas 2:1-20 De geboorte van Jezus
30 december Lucas 2: 21-40 Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder