Rooster – 2017

Datum Bijbelgedeelte Omschrijving
01 januari Johannes 1:40-52 Jezus roept zijn leerlingen
08 januari Johannes 2:1-13 De bruiloft in Kana
15 januari Johannes 3:1-21 Nicodemus komt bij Jezus
22 januari Johannes 4:1-42 Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw
29 januari Johannes 4:46-54 Jezus geneest de zoon van een hoveling
05 februari Matteüs 5:13-16 Het zout en het licht voor de wereld
12 februari Matteüs 5:17-26 Jezus legt de Wet uit.
19 februari Matteüs 6:25-34 Laat uw leven niet bepalen door zorgen
Paasproject: Het moment dat alles verandert
26 februari Marcus 12:37b-44 Jezus bij de offerkist
05 maart Marcus 14:1-11 Jezus gezalfd met nardusolie
08 maart Jesaja 60:1-9 De HEER zegent zijn volk (Biddag)
12 maart Marcus 14:12-25 Jezus viert Pesach
19 maart Marcus 14:32-42 Jezus in Getsemane
26 maart Marcus 14:43-65 Jezus wordt gearresteerd
02 april Marcus 15:1-15 Jezus wordt ondervraagd door Pilatus
09 april Marcus 15:22-47 Jezus wordt gekruisigd
16 april Marcus 16:1-7 Het lege graf van Jezus
23 april Exodus 1 Israël wordt onderdrukt in Egypte
30 april Exodus 2:1-10 Mozes wordt geboren
07 mei Exodus 2:11-22 Mozes vlucht naar Midjan
14 mei Exodus 2:23-3:2 God roept Mozes naar Egypte
Pinksterproject: Van horen zien
21 mei Marcus 16:9-11 Maria is ooggetuige
25 mei Marcus 16:14-20 De discipelen worden uitgezonden (Hemelvaart)
28 mei Titus 1:5-9 De opdracht van Titus
04 juni Titus 2:11-15 De boodschap van de Redder (Pinksteren)
11 juni Exodus 4:1-31 Het teken dat de HEER door Mozes spreekt
18 juni Exodus 5:1-6:12 Mozes en Aäron bij de farao
25 juni Exodus 6:28-7:25 De eerste plaag: water wordt bloed
02 juli Exodus 8:1-10:29 Farao geeft zich niet over
09 juli Exodus 12:1-28 Het Pesachfeest
16 juli Exodus 12:29-42 Israël bevrijd uit Egypte
23 juli Jeremia 1:1-19 De HEER is bij zijn profeet Jeremia
30 juli Jeremia 7:1-15 De straf voor Juda’s zonde
06 augustus Jeremia 13:1-11 Het teken van de linnen gordel
13 augustus Jeremia 18-19 Jeremia bij de pottenbakker
20 augustus Jeremia 23:1-8 Jeremia kondigt een nieuwe herder aan
27 augustus Jeremia 23:33-24:10 Jeremia en de last van de HEER
03 september Jeremia 32:1-44 Jeremia koopt een akker
10 september Jeremia 36:1-32 De boekrol van Jeremia verbrand
17 september Jeremia 38:1-13 Jeremia in de waterkelder
24 september Jeremia 42:1-43:7 De vlucht van de Judeeërs naar Egypte
01 oktober Lucas 7:11-17 De jongen uit Naïn
08 oktober Lucas 17:11-19 Tien melaatsen worden rein
15 oktober Lucas 18:1-8 Volhouden bij de rechter
22 oktober Matteüs 9:1-8 Jezus geneest een verlamde
29 oktober Matteüs 22:1-14 De gelijkenis van het bruiloftsmaal
01 november Psalm 126 Juichend de oogst binnenhalen (Dankdag)
05 november Lucas 19:1-10 Jezus ontmoet Zacheüs
12 november Lucas 20:9-19 De gelijkenis van de wijnbouwers
19 november Lucas 20:20-26 Belasting betalen
26 november Lucas 21:25-33 Wees waakzaam
Kerstproject: Gegrepen door Gods liefde
03 december Jona 1 Jona vlucht voor Gods opdracht
10 december Jona 2 Jona wordt gered
17 december Jona 3 Jona voert zijn opdracht uit
24 december Jona 4 Jona en de wonderboom
25 december Lucas 2:1-20 Jezus wordt geboren (Kerst)
31 december Matteüs 12:38-45 Jezus is meer dan Jona