Rooster – 2016

Datum Bijbelgedeelte Omschrijving
03 januari Matteüs 2:1-12 Magiërs uit het Oosten
10 januari Matteüs 3:1-4 en 13-17 Johannes de Doper en de doop van Jezus
17 januari Johannes 2:1-11 De bruiloft in Kana
24 januari Lucas 4:14-30 Optreden van Jezus in Nazaret
31 januari Lucas 4:40-44 Jezus geneest ons helemaal
Paasproject: Jezus is liefde. Liefde is…
07 februari Lucas 5:1-11 De wonderlijke visvangst
14 februari Lucas 6:27-35 Wat is liefde?
21 februari Lucas 18:9-14 De Farizeeër en de Tollenaar
28 februari Lucas 19:29-44 Jezus’ intocht in Jeruzalem
06 maart Lucas 22:39-46 Jezus gevangengenomen
09 maart Lucas 13:18-21+ Johannes 4:31-38 Klein zaad en grote oogst (Biddag)
13 maart Lucas 22:66-71 Jezus verhoord door de raad van oudsten
20 maart Lucas 23:33-43 Jezus wordt gekruisigd
27 maart Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus (Pasen)
03 april Lucas. 24:13-35 Mannen op weg naar Emmaüs
10 april Lucas 24:35-48 Jezus verschijnt in Jeruzalem
17 april Johannes 6:32-40 en 48-51 ‘Ik ben het brood dat leven geeft’
24 april Johannes 15:1-8 ‘Ik ben de ware wijnstok’
Pinksterproject: Thuis bij God
01 mei Johannes 14:1-14 Jezus maakt een plaats voor ons klaar
05 mei Lucas 24:49-53 Jezus opgenomen in de hemel (Hemelvaart)
08 mei Johannes 14:15-21 De Geest leert ons Jezus liefhebben
15 mei Handelingen 2 Gods Geest wordt uitgestort (Pinksteren)
22 mei Openbaring 12:1-6 Jezus’ leven op aarde samengevat
29 mei Numeri 9:15-23 Gods wolk wijst de weg
05 juni Numeri 12:1-16 Mozes’ gezag betwist
12 juni Numeri 13:1-14:10 Twaalf verkenners in Kanaän
19 juni Numeri 17:16-26 De bloeiende staf van Aäron
26 juni Numeri 21:4-9 De koperen slang
03 juli Numeri 22: 13-35 Bileam en Barak
10 juli Numeri 27:12-23 en Deuteronomium 34 Mozes draagt de leiding over en sterft
17 juli Filippenzen 1:1-11 Dankbaar voor Gods kerk
Filippenzen 1:12-26 Vervolgde christenen
31 juli Filippenzen 1:27-2:11 Volhouden in het geloof
07 augustus Filippenzen 3:1-16 Doelgericht christen-zijn
14 augustus Filippenzen 4:1-9 De Heer is onze vreugde
21 augustus Lucas 13:22-30 Wie worden gered?
28 augustus Lucas 14:1-14 Een feestmaal op sabbat
04 september Lucas 14:15-24 Gelijkenis van de verontschuldigingen
11 september Lucas. 15:1-10 Gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning
18 september Lucas 16:19-31 Gelijkenis van de rijke man en Lazarus
25 september Genesis 37 Jozef wordt verkocht
02 oktober Genesis 39 Jozef en de vrouw van Potifar
09 oktober Genesis 40 Dromen van de schenker en de bakker
16 oktober Genesis 41 De droom van de farao
23 oktober Genesis 42 Jozefs broers in Egypte
30 oktober Genesis 42-45 Jozef maakt zich bekend aan zijn broers
02 november Openbaring 22:1-5 De levensboom in het nieuw Jeruzalem (Dankdag)
06 november Genesis 46-47 Jakob gaat naar Egypte
13 november Genesis 49 Het sterven van Jakob
20 november Genesis 50:22-26 Jozefs dood
Kerstproject: Beloofd is beloofd
27 november Genesis 38/Matteüs 1:3 Tamar
04 december Jozua 2/ Matteüs 1:5 Rachab
11 december Ruth/ Matteüs 1:5 Ruth
18 december 2 Samuël 11/Matteüs 1:6 Batseba
25 december Lucas 2/Matteüs 1:16 Maria