Pinksterproject 2021

Ik beloof vreugde. Als we Gods vreugde die ons gegeven wordt door de Heilige Geest voelen, mag dat ons helemaal in beslag nemen. Dan staan we in vuur en vlam zoals het spreekwoord zegt. Op  Pinkstermorgen wordt er gesproken over tongen van vuur op de hoofden van de discipelen, als teken dat zij vervuld werden met de Heilige Geest. Het vuur staat voor Gods aanwezigheid en zijn leiding.