Pinksterproject 2021

Ik beloof vreugde

De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’. Als we Gods vreugde die ons gegeven wordt door de Heilige Geest voelen, mag dat ons helemaal in beslag nemen. Dan staan we in vuur en vlam zoals het spreekwoord zegt. Op  Pinkstermorgen wordt er gesproken over tongen van vuur op de hoofden van de discipelen, als teken dat zij vervuld werden met de Heilige Geest. Het vuur staat voor Gods aanwezigheid en zijn leiding. Zo lezen we in de Bijbel dat God in de vorm van een vuurkolom met het volk Israël mee gaat en de weg wijst. Of zoals de psalmdichter in Psalm 105 zegt: ”Hij hing een  woord op als gordijn, en ontstak vuur om de nacht te verlichten.” Een vuur vol passie, vol hartstocht. Gods vuur geeft ons vreugde, dat zien we in voorspoed en geluk. Maar soms ook door onze tranen heen. Gods heerlijkheid is groter dan onze nood, want het is Gods vurig verlangen dat wij in vuur en vlam staan voor Hem.
De projectverbeelding bestaat uit vier ‘vlammen’, waarvan de eerst twee de vorm en kleur hebben van een traan. Op het aardse leven heerst pijn, nood en verdriet. Kunnen we ons verlaten voelen, maar Jezus bidt voor ons (vlam 3). Zijn liefde is groter dan ons verdriet. Hij maakt de verbinding met zijn Vader. Hij bidt voor ons uit liefde dat wij het volhouden, dat we hier en nu blijven hopen op zijn overwinning. Door de komst van de Heilige Geest (vlam 4) wordt ieder die in God gelooft in vuur en vlam gezet. We voelen de pijn en het verdriet, maar Gods liefde voor ons is groter en geeft kracht in ons leven om vol te houden. Gods vuur door de Heilige Geest is een vuur dat krachtig naar buiten straalt en zich over de hele wereld verspreidt.

De projectverbeelding kan op verschillende wijze worden uitgevoerd. Er kan gekozen worden uit drie niveaus van voorbereiding. Zie hiervoor de projectbeschrijving.

Materiaal in dit project: 

  • Theologische inleiding
  • Beschrijving projectverbeelding
  • Zwart-wit sjablonen
  • Miniproject voor thuis
  • PowerPoint-presentaties
  • Suggesties voor het kindermoment
  • Bijbelverhalen en verwerkingen
Eenmalige aanschafprijs: 30,00

Ontvang alle projecten, materiaal en andere voordelen als je lid wordt voor €160,- per jaar.

Ik word lid