Paasproject 2020

Ken je Mij?

Theologische inleiding

Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. De band tussen vrienden en levenspartners wordt steeds dieper, doordat ze de goede en slechte kanten van de ander ontdekken. Zo begrijpen ze elkaar beter en kunnen elkaar tot vreugde en steun zijn.
We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

Projectverbeelding

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel in de vorm van een huis met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis.
Op het paneel komen aan weerszijden van het kruis acht symbolen. De symbolen worden gevormd door ‘String-art’; waarbij de omtrek van een symbool met spijkertjes is uitgezet en de vorm met draad langs de spijkertjes is gespannen. Een oude techniek waarmee je mooie dingen kunt maken.
Het gekozen materiaal; hout, spijkers en draad zijn allemaal verwijzingen naar het fysieke beeld van het verlossingswerk van Christus.
De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat en die ook voor ons de rode draad is om kinderen de verhalen in woord en beeld te brengen.
De vele spijkertjes staan tevens symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

U kunt aan de hand van het komende projectmateriaal zelf een project samenstellen dat binnen uw mogelijkheden ligt:

  • U maakt elk symbool van spijkertjes en draad.
  • U gebruikt de afbeeldingen van de symbolen in zwart-wit en kleurt deze in.
  • U gebruikt de fotoafbeeldingen van het draadsymbool in kleur.
  • U maakt gebruik van de PowerPoints.

 

De verhalen en verwerkingen ten tijde van het paasproject worden meegeleverd.

Eenmalige aanschafprijs: 50,00

Ontvang alle projecten, materiaal en andere voordelen als je lid wordt voor €160,- per jaar.

Ik word lid