Paasproject 2017

Het moment dat alles verandert

Theologische inleiding

‘Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten’ (Liedboek voor Kerken 449::3). ‘Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan’ (Hemelhoog 169:4). Zomaar twee zinnen uit liederen die aangeven dat door het lijden en de opstanding van Christus alles anders wordt. Goede Vrijdag en Pasen veranderen de wereld. Gelovigen mogen deze waarheid op zichzelf toepassen. Voor hen verandert alles.

Meer hierover leest u in de theologische inleiding, hieronder te downloaden.

We volgen in de lijdenstijd 2017 het oudste evangelie, van Marcus. We volgen Jezus in zijn lijden en sterven, op zijn weg naar Gods toekomst. Zodat wij onze weg zullen gaan achter Hem, op weg naar zijn Koninkrijk.

Projectverbeelding

De basis van de projectverbeelding is een klok in de vorm van een zakhorloge of medaillon. Een oud zakhorloge van zilver of goud is een waardevol bezit, welke vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het zakhorloge wordt bewaard op een speciale plaats. Een medaillon was ook een waardevol bezit, vooral omdat in het medaillon kleine fotootjes van geliefden werden bewaard. Dichtbij het hart aan een kettinkje werd het medaillon gedragen. De geliefde koesterend.

De verbeelding in de vorm van een gouden zakhorloge/medaillon is gekozen om er bij stil te staan hoe waardevol het is wat Jezus voor ons doet. We volgen de voetsporen van Jezus, die ons worden verteld door de evangelist Marcus. We lezen over de handelingen van Jezus tijdens de verschillende momenten, op Gods tijd. Dit waardevolle geschenk mogen we in ons hart koesteren.

Tijdens het gehele project gaan we het zakhorloge/medaillon nader bekijken. Elk onderdeel van de klok heeft zijn eigen waarde, zijn eigen functie. Tijdens de kindermomenten gaan we deze onderdelen en de steeds veranderende tijd bekijken. We mogen ontdekken dat Jezus heel bewust handelt, hij laat de voorspellingen uit het Oude Testament vervullen. Over elke stap in de tijd is nauwkeurig nagedacht. De tijd tikt door, het wordt steeds spannender… Hoe zal Jezus handelen als het 5 voor 12 is? Gestuurd door God de Vader, gesteund door de Geest neemt Jezus de stap naar het beslissende moment, het moment dat alles verandert.

De tafelformaat verbeelding kan op een standaard op de liturgische tafel geplaatst worden of aan de wand gehangen worden. In het deksel van de projectverbeelding komt net als in een medaillon een illustratie passend bij het verhaal die week.

 

De verhalen en verwerkingen ten tijde van het paasproject worden meegeleverd.

Eenmalige aanschafprijs: 30,00

Ontvang alle projecten, materiaal en andere voordelen als je lid wordt voor €160,- per jaar.

Ik word lid