Materiaal tweede kwartaal 2020

In de eerste vijf zondagen na Pasen lezen we uit Exodus, waar de Heer het volk door de woestijn leidt. Hij geeft de Israëlieten water en voedsel en beschermt hen tegen Amalek. Het volk Israël leert hoe heilig God is en leert zijn geboden.

In het Pinksterproject (vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren) beloofd God vreugde.

Na Pinksteren gaan we verder met het boek Exodus. In de lange woestijnreis vernieuwd en verdiept God zijn verbond met Israël. God kan niet gezien worden in een beeld, maar Hij laat zich zien in zijn majesteit.

Eenmalige aanschafprijs: 50,00

Ontvang alle projecten, materiaal en andere voordelen als je lid wordt voor €160,- per jaar.

Ik word lid