Materiaal eerste kwartaal 2020

De eerste drie zondagen blijven we nog even in het bijbelboek Matteüs. Jezus wordt gedoopt en Hij roept zijn eerste discipelen.

Daarna maken we een start met de terugkomst uit de ballingschap met het boek Ezra. Onder verzet wordt de tempel herbouwd en uiteindelijk voltooid. De dienst aan God wordt opnieuw ingesteld.

In de tijd van het paasproject willen we Jezus beter leren kennen. We volgen Zijn lijdensverhaal in Matteüs. Daar zien en horen we wie Jezus werkelijk is en leren we met Hem te leven. Ons diepste verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

Eenmalige aanschafprijs: 50,00

Ontvang alle projecten, materiaal en andere voordelen als je lid wordt voor €160,- per jaar.

Ik word lid