Kerstproject 2021

Thuis in Behtlehem

De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De verhalen staan in het teken van hoop voor een  nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van  de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken.

Noömi is met haar man en zoons gevlucht naar Moab, maar nu het donker is geworden in haar leven verlangt Noömi terug naar haar vaderland. Ruth, haar schoondochter kiest ervoor haar te blijven steunen en gaat met haar mee om vreemdeling te worden in Betlehem. Door Boaz mag zij zich welkom voelen. Door hem kunnen Noömi en Ruth thuiskomen in Betlehem.
Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen zijn, door Gods liefde ook aan de vreemdeling uit te delen. God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed noemen. Gods licht breekt door in het leven van Noömi, Ruth en Boaz. Obed, wat knecht betekent, wijst vooruit naar Gods Zoon. Obed is de grootvader van David. Uit Davids familie zal in Betlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de Knecht van de Heer zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn. Thuis in Betlehem ontstaat hoop voor de toekomst.

Laten we in deze adventsperiode samen met andere ervaren hoe het is om afhankelijk te willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn. Ruth is gevlucht, wordt gezien door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze tijd een instrument zijn door onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land. Het kerstproject is samenwerking met Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ze ondersteunen waardevolle contacten tussen christenen en vluchtelingen met praktische hulp, kennis, materialen en gezamenlijke activiteiten. Denk aan zomerkampen voor jongeren, bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Samen met kerken en vrijwilligers deelt Gave zo Gods liefde uit aan vluchtelingen. We delen uit, zodat we samen thuis mogen komen in Betlehem, vertrouwend op Gods belofte dat Hij de Redder zal zenden.

 

Materiaal van dit project:

  • Theologische inleiding
  • Werkbeschrijving
  • PowerPoint presentaties
  • Powerpointpresentaties van Stichting Gave
  • Kindermomenten
  • Projectlied
  • Miniproject voor thuis
  • Verhalen en verwerkingen van de projectweken

 

Eenmalige aanschafprijs: 50,00

Ontvang alle projecten, materiaal en andere voordelen als je lid wordt voor €160,- per jaar.

Ik word lid