Overlijden Henrieke Remmink

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat een van onze middenbouw-schrijfsters plotseling is overleden.

Henrieke Remmink was 41 jaar oud, toen ze op 17 augustus in het ziekenhuis is gestorven.

Ze schreef vanaf de zomer van 2018 verhalen. Ze had theologie gestudeerd, maar kon vanwege haar broze gezondheid de kerk niet als predikant dienen. Veel betekende ze voor haar gemeente, de Gereformeerde Kerk in Den Ham. Ze was een steunpilaar in het catecheseteam en op andere manieren.

We zijn haar zeer dankbaar voor alles dat ze voor Vertel Het maar betekende. En we hopen dat haar moeder en verdere familie Gods troost en nabijheid mag ervaren.

 

Zondag 13 en 20 september zal in de kerken die ons materiaal gebruiken een van haar verhalen klinken. En zelfs op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en eerste adventszondag zijn haar woorden van vertrouwen en hoop op God na haar sterven nog aanwezig.

Ik besluit met het slot van haar bijdrage voor 29 november. Als bemoediging voor ieder die dit leest:

 

De boodschap van Gabriël voor Zacharias vertelt ons niet alleen over redding voor Israël. Deze boodschap zet ons ook stil bij Gods wil met ons leven. We worden aan het denken gezet over Gods plan om zijn Koninkrijk te laten komen – ook in ons leven. Want God ziet ook in ons toekomst. De geboorte van Jezus is daar een overduidelijk bewijs van.

Maar hoe zien wij Gods toekomst voor ons? Wij zien in onze tijd weinig engelen die een spiegel voor ons kunnen zijn. Maar God heeft ons wel de Bijbel gegeven. Woorden van God voor ons. Woorden die een spiegel voor ons kunnen zijn. God wil zijn licht en liefde weerspiegelen in ons. Dat geeft je inzicht en laat je groeien in geloof. Wij zijn onderdeel van Gods liefde voor een donkere en soms vijandige wereld!

 

Namens bestuur en medewerkers,

Ds. Dick Westerneng, hoofdredacteur